ΒΑΣΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 50297 | Fide: 25889176 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 915 2
2021B 911 0
2021A 911 0
2020B 911 0
2020A 911 8
2019B - 4
2019A - 4
2018B - 4
2018A - 4
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -