ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 50307 | Fide: 25884450 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1002 3
2023Α 1014 9
2022B 989 12
2022A 935 13
2021B 844 11
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 0
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι