ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 50308 | Fide: 25885154 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1202 9
2023Α 1163 9
2022B 1120 19
2022A 1118 12
2021B 1037 9
2021A 928 0
2020B 928 0
2020A 928 0
2019B 928 5
2019A 830 0
2018B 830 6
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι