ΖΗΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 50337 | Fide: 25863797 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 930 1
2022B 939 4
2022A 949 3
2021B 944 3
2021A 881 0
2020B 881 0
2020A 881 3
2019B 857 12
2019A - 4
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -