ΛΑΤΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 50338, Fide: 25896946

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 956 16
2021A 1065 0
2020B 1065 15
2020A 1013 20
2019B 903 18
2019A 961 11
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -