ΛΑΤΙΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 50338 | Fide: 25896946 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1348 21
2023B 1357 37
2023Α 1218 21
2022B 1158 18
2022A 1244 32
2021B 956 16
2021A 1065 0
2020B 1065 15
2020A 1013 20
2019B 903 18
2019A 961 11
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -