ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 50344 | Fide: 25883968 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1071 6
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -