ΤΣΑΜΠΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 50354 | Fide: 25887211 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1448 6
2023Α 1459 5
2022B 1439 47
2022A 1541 2
2021B 1562 8
2021A 1563 0
2020B 1563 29
2020A 1399 18
2019B 1463 45
2019A 1292 22
2018B 1211 14
2018A 1234 37
2017B - 4
2017A - 4
2016B - 0
Παλαιότερα -