ΑΠΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 08/2001, ΕΣΟ: 50357 | Fide: 25834410 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 910 0
2023Α 910 0
2022B 910 0
2022A 910 0
2021B 910 0
2021A 910 0
2020B 910 0
2020A 910 5
2019B 854 0
2019A 854 3
2018B 847 0
2018A 847 5
2017B 800 0
2017A 800 5
2016B - 0
Παλαιότερα -