ΤΑΛΑΒΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 50358, Fide: 25894765

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1001 7
2020A 957 4
2019B 968 14
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -