ΤΑΛΑΒΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 50358 | Fide: 25894765 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1185 19
2023Α 1145 12
2022B 1152 21
2022A 1085 17
2021B 1045 29
2021A 1001 0
2020B 1001 7
2020A 957 4
2019B 968 14
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -