ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 50369, Fide: 25893815

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 975 0
2020A 975 0
2019B 975 0
2019A 975 6
2018B 905 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -