ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 50369 | Fide: 25893815 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 975 0
2023Α 975 0
2022B 975 0
2022A 975 0
2021B 975 0
2021A 975 0
2020B 975 0
2020A 975 0
2019B 975 0
2019A 975 6
2018B 905 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -