ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 50370 | Fide: 25889907 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 988 0
2023Α 988 0
2022B 988 0
2022A 988 0
2021B 988 0
2021A 988 0
2020B 988 0
2020A 988 0
2019B 988 0
2019A 988 5
2018B 1024 5
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -