ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 50370, Fide: 25889907

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 988 0
2020A 988 0
2019B 988 0
2019A 988 5
2018B 1024 5
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -