ΡΗΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 50372, Fide: 25889915

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 999 0
2020B 999 0
2020A 999 4
2019B 911 0
2019A 911 7
2018B 883 12
2018A 830 4
2017B 830 6
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -