ΡΗΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 50372 | Fide: 25889915 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 999 0
2023Α 999 0
2022B 999 0
2022A 999 0
2021B 999 0
2021A 999 0
2020B 999 0
2020A 999 4
2019B 911 0
2019A 911 7
2018B 883 12
2018A 830 4
2017B 830 6
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -