ΚΑΚΚΑΒΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 50405 | Fide: 25888528 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1096 27
2023Α 1118 7
2022B 1166 26
2022A 1061 0
2021B 1061 11
2021A 1072 0
2020B 1072 0
2020A 1072 8
2019B 1059 7
2019A 1032 10
2018B 922 5
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι