ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 50413, Fide: 25886240

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 873 0
2020A 873 0
2019B 873 12
2019A 861 6
2018B 830 9
2018A 830 14
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι