ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 50417, Fide: 25892363

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1082 0
2020B 1082 24
2020A 1260 24
2019B 997 17
2019A 931 20
2018B 937 11
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -