ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2010, ΕΣΟ: 50417 | Fide: 25892363 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1056 1
2023Α 1086 1
2022B 1076 7
2022A 993 12
2021B 1068 3
2021A 1082 0
2020B 1082 24
2020A 1260 24
2019B 997 17
2019A 931 20
2018B 937 11
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -