ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 50428 | Fide: 42102634 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1084 0
2023Α 1084 1
2022B 1083 2
2022A 1059 4
2021B 991 0
2021A 991 0
2020B 991 0
2020A 991 15
2019B 897 9
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -