ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 50429, Fide: 42102626

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1285 14
2021A 1261 0
2020B 1261 0
2020A 1261 13
2019B 1315 6
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -