ΠΟΖΟΥΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2005, ΕΣΟ: 50443 | Fide: 25886134 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 904 0
2022B 904 0
2022A 904 0
2021B 904 0
2021A 904 0
2020B 904 0
2020A 904 0
2019B 904 0
2019A 904 0
2018B 904 0
2018A 904 0
2017B 904 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι