ΡΟΥΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 50447, Fide: 5902860

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες

Σύλλογοι