ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 50449 | Fide: 25889095 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1610 36
2023B 1678 35
2023Α 1375 46
2022B 1570 40
2022A 1103 10
2021B 1021 0
2021A 1021 0
2020B 1021 0
2020A 1021 9
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -