ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 01/2012, ΕΣΟ: 50461 | Fide: 25886177 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1021 2
2023Α 975 10
2022B 979 0
2022A 979 12
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -