ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 50462 | Fide: 25889958 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1312 0
2022B 1312 0
2022A 1312 0
2021B 1312 8
2021A 1298 0
2020B 1298 7
2020A 1249 22
2019B 1247 6
2019A 1151 29
2018B 1098 12
2018A 924 10
2017B 952 9
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -