ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/1969, ΕΣΟ: 50463, Fide: 25886185

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1067 0
2020B 1067 0
2020A 1067 7
2019B 1045 0
2019A 1045 6
2018B 1003 3
2018A 1042 7
2017B 1107 15
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -