ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/1984, ΕΣΟ: 50468 | Fide: 25890794 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 970 0
2021B 970 0
2021A 970 0
2020B 970 0
2020A 970 0
2019B 970 0
2019A 970 5
2018B 948 0
2018A 948 0
2017B 948 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -