ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 50476 | Fide: 25889559 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1065 0
2023Α 1065 0
2022B 1065 0
2022A 1065 0
2021B 1065 15
2021A 1078 0
2020B 1078 7
2020A 1035 11
2019B 1134 36
2019A 928 12
2018B 929 25
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -