ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50490, Fide: 42100682

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1019 5
2021A 979 0
2020B 979 0
2020A 979 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι