ΜΑΛΑΘΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50490 | Fide: 42100682 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1051 0
2023B 1051 0
2023Α 1051 0
2022B 1051 0
2022A 1051 6
2021B 1019 5
2021A 979 0
2020B 979 0
2020A 979 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι