ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 50494, Fide: 42109175

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 1
2019A - 1
2018B - 1
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -