ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/1978, ΕΣΟ: 50495 | Fide: 25872206 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1235 0
2022A 1235 1
2021B 1246 0
2021A 1246 0
2020B 1246 0
2020A 1246 0
2019B 1246 0
2019A 1246 0
2018B 1246 0
2018A 1246 0
2017B 1246 7
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -