ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 50498 | Fide: 25895850 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 839 0
2022B 839 0
2022A 839 2
2021B 858 0
2021A 858 0
2020B 858 0
2020A 858 10
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -