ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 50499 | Fide: 25889850 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1019 0
2022B 1019 0
2022A 1019 0
2021B 1019 0
2021A 1019 0
2020B 1019 0
2020A 1019 0
2019B 1019 5
2019A 993 1
2018B 1013 5
2018A 1015 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι