ΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/1975, ΕΣΟ: 50500 | Fide: 25889885 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 984 0
2023B 984 0
2023Α 984 4
2022B 934 0
2022A 934 0
2021B 934 0
2021A 934 0
2020B 934 0
2020A 934 5
2019B 878 0
2019A 878 8
2018B 802 5
2018A 800 6
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι