ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 11/2005, ΕΣΟ: 50501 | Fide: 25889877 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1154 0
2023Α 1154 0
2022B 1154 0
2022A 1154 1
2021B 1158 8
2021A 1217 0
2020B 1217 0
2020A 1217 10
2019B 1129 5
2019A 1087 4
2018B 1012 5
2018A 992 4
2017B 972 5
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι