ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΑΝΑΗ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 50527 | Fide: 25889648 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1187 0
2023Α 1187 0
2022B 1187 0
2022A 1187 0
2021B 1187 8
2021A 1115 0
2020B 1115 7
2020A 995 5
2019B 985 14
2019A 1025 16
2018B 1047 15
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι