ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 50528, Fide: 25897292

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 4
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι