ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 50529, Fide: 42107032

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 933 0
2021A 933 0
2020B 933 0
2020A 933 0
2019B 933 0
2019A 933 1
2018B 927 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι