ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 50529 | Fide: 42107032 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 933 0
2022A 933 0
2021B 933 0
2021A 933 0
2020B 933 0
2020A 933 0
2019B 933 0
2019A 933 1
2018B 927 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι