ΓΙΑΛΟΥΜΗΣ ΑΡΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2003, ΕΣΟ: 50539 | Fide: 25892150

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1088 0
2021A 1088 0
2020B 1088 0
2020A 1088 7
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι