ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 03/1979, ΕΣΟ: 50554 | Fide: 4253930 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1136 0
2023B 1136 0
2023Α 1136 0
2022B 1136 0
2022A 1136 0
2021B 1136 0
2021A 1136 0
2020B 1136 0
2020A 1136 1
2019B 1139 0
2019A 1139 0
2018B 1139 0
2018A 1139 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -