ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 50556 | Fide: 42109060 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 940 0
2023Α 940 0
2022B 940 6
2022A 937 2
2021B 910 0
2021A 910 0
2020B 910 0
2020A 910 5
2019B 904 7
2019A 830 5
2018B 830 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -