ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 50620 | Fide: 25870300 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1387 0
2023Α 1387 16
2022B 1261 10
2022A 1229 15
2021B 1098 11
2021A 1013 0
2020B 1013 5
2020A 903 9
2019B 869 12
2019A 830 7
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι