ΦΙΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 07/2002, ΕΣΟ: 50632 | Fide: 42106427 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1017 0
2021B 1017 2
2021A 1028 0
2020B 1028 0
2020A 1028 0
2019B 1028 0
2019A 1028 7
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -