ΚΟΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 50635, Fide: 42100674

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 8
2018B - 4
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι