ΚΟΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 50635 | Fide: 42100674 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 841 0
2023Α 841 4
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 8
2018B - 4
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι