ΚΟΖΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50636 | Fide: 42104670 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 877 4
2023Α 854 3
2022B 816 1
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 8
2019B 830 0
2019A 830 7
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι