ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 50644, Fide: 25891693

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 980 0
2020B 980 0
2020A 980 8
2019B 923 0
2019A 923 3
2018B 914 9
2018A - 0
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -