ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 50644 | Fide: 25891693 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 942 0
2023Α 942 5
2022B 974 0
2022A 974 3
2021B 978 4
2021A 980 0
2020B 980 0
2020A 980 8
2019B 923 0
2019A 923 3
2018B 914 9
2018A - 0
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -