ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 50645 | Fide: 25891707 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1743 17
2023Α 1753 44
2022B 1302 0
2022A 1302 12
2021B 1260 3
2021A 1291 0
2020B 1291 0
2020A 1291 16
2019B 1233 4
2019A 1136 10
2018B 1172 6
2018A 1152 7
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -