ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 50654, Fide: 25891685

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1404 0
2020A 1404 23
2019B 1185 8
2019A 1111 13
2018B 958 0
2018A 958 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -