ΝΙΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2005, ΕΣΟ: 50654 | Fide: 25891685 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1377 10
2023B 1402 0
2023Α 1402 0
2022B 1402 0
2022A 1402 1
2021B 1404 0
2021A 1404 0
2020B 1404 0
2020A 1404 23
2019B 1185 8
2019A 1111 13
2018B 958 0
2018A 958 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -