ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΩ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 50682, Fide: 25891596

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 981 0
2020B 981 0
2020A 981 6
2019B 950 9
2019A 1040 9
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -