ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 50683, Fide: 25891600

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 848 0
2020B 848 0
2020A 848 3
2019B 830 8
2019A 831 5
2018B 830 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -