ΔΑΒΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 50683 | Fide: 25891600 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1077 4
2023Α 1095 6
2022B 1005 3
2022A 964 9
2021B 910 7
2021A 848 0
2020B 848 0
2020A 848 3
2019B 830 8
2019A 831 5
2018B 830 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -