ΜΑΜΜΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 50686 | Fide: 25891626 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1028 0
2021B 1028 0
2021A 1028 0
2020B 1028 0
2020A 1028 0
2019B 1028 1
2019A 1045 0
2018B 1045 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -