ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 50689 | Fide: 25869698 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1135 0
2022B 1135 0
2022A 1135 0
2021B 1135 0
2021A 1135 0
2020B 1135 0
2020A 1135 6
2019B 1159 11
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -