ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50693, Fide: 42106451

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -